Mat och dryck finns i hela backen!

Under hela evenemanget finner ni både mat & dryck i hela backen.

Knappen nedan kommer att aktiveras när bordsbokningen öppnar inför 2024.